สำหรับสมาชิก MY CARD เท่านั้น มาร่วมลุ้นชิงของรางวัลสุด Cool กันได้เลย

กติกา

เมื่อซื้อสินค้าครบ 2,500 บาท หลังหักส่วนลด / ใบเสร็จ / แบรนด์
*เฉพาะ Shoe Bar และ Jelly Bunny ซื้อสินค้าครบ 1,500 บาท หลังหักส่วนลด / ใบเสร็จ / แบรนด์

ลุ้นรับ นาฬิกา Garmin Forerunner 645 Music จำนวน 50 รางวัล (รวมมูลค่า 849,500 บาท)
ร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน – 30 กันยายน 2561

วิธีร่วมสนุก

พิมพ์ MY เว้นวรรค ตามด้วย เลขที่ใบเสร็จ#ยอดซื้อตามใบเสร็จ ส่ง SMS มาที่ 4197888 ตัวอย่างเช่น MY DE0100080872#2515
(ค่าบริการส่งครั้งละ 3 บาททุกเครือข่าย, ลูกค้าเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการส่ง SMS ด้วยตนเอง)

*โดย 1 เลขที่ใบเสร็จถือเป็น 1 สิทธิ์ในการลุ้นรางวัล กรุณาเก็บใบเสร็จรับเงินของท่านเพื่อเป็นหลักฐานยืนยันในการรับของรางวัล

หมายเหตุ

  • ประกาศผลผู้โชคดี 2 ครั้งผ่านทาง www.facebook.com/myfashincard ในวันที่ 20 กันยายน 2561 จำนวน 25 รางวัล และวันที่ 5 ตุลาคม 2561 อีก 25 รางวัล โดยผู้โชคดีจะได้รับการติดต่อจากฝ่าย CRM ของบรษัท ยัสปาล จำกัดโดยตรง
  • ผู้ประสงค์เข้าร่วมกิจกรรมสามารถส่ง SMS เพื่อลุ้นรับสิทธิ์ได้มากกว่า 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาการจัดกิจกรรม แต่ผู้ร่วมกิจกรรมมีสิทธิรับรางวัลได้เพียง 1 สิทธิเท่านั้น

  • ค่าส่ง SMS ร่วมลุ้นชิงรางวัล ผู้ส่ง SMS เป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการส่ง SMS ด้วยตนเอง

  • ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลต้องมาติดต่อรับของรางวัลด้วยตนเอง โดยจะต้องนำบัตรประจำตัวประชาชน พร้อมบัตร MY CARD และใบเสร็จรับเงินตัวจริงที่มีรหัสตรงกับที่ประกาศมาแสดงเพื่อทำการรับรางวัล

  • ของรางวัลที่ได้รับไม่สามารถแลก / เปลี่ยนเป็นเงินสด หรือของรางวัลอื่นได้ และไม่สามารถโอนสิทธิให้กับผู้อื่นได้

  • บริษัทขอสงวนสิทธิ์การเข้าร่วมกิจกรรมในกรณีที่บริษัทไม่สามารถเปิดอ่านข้อความใน SMS ได้ และ / หรือข้อความที่ปรากฏใน SMS มีรายละเอียดไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ตามกติกาที่กำหนด

  • บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดเงื่อนไขของกิจกรรมและรายละเอียดของรางวัลที่มีมูลค่าเทียบเท่าหรือมากว่าโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 02-3672000 ต่อ 2251 และ 2433 (วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 08.30 – 17.00 น.) หรือ www.facebook.com/myfashioncard