About My Card
  • สมัคร My Card ?

    เมื่อซื้อสินค้าราคาปกติครบ 5,000 บาท / ใบเสร็จ รับสิทธิ์ทำบัตร MY CARD เพื่อใช้เป็นส่วนลด 10% สำหรับซื้อสินค้าในเครือ ยัสปาล

    *** ขอสงวนสิทธิ์การทำบัตร MY CARD 1 ท่าน / 1 บัตรเท่านั้น***